Passage-School

Magda

De Leraren maken gebruik van geestelijke helpers en ook ik ben één van deze helpers. Mijn leven van nu wordt bepaald door de taak die ik, vóórdat ik geboren werd, heb geaccepteerd. Als kind was ik mij hier niet meer van bewust, al hoewel ik regelmatig een ‘blauwe stem’ hoorde (zo noemde ik als kind de stem van de Leraar) die mij op cruciale momenten in mijn leven leidde. Dat neemt niet weg dat ik wel mijn eigen leven leefde en ook door 'schade en schande' moest leren en de nodige blutsen opliep. 

Ik wilde niets weten over paranormale zaken, ik was er zelfs bang voor, maar kwam steeds in aanraking met mensen die mij wel even vertelden hoe zowel de stoffelijke- als de geestelijke wereld in elkaar staken. Ik bemerkte in mijzelf dan een reactie die mij zeer onrustig maakte en waarbij ik voelde dat er een andere kijk mogelijk was. Het werd mij in ieder geval langzaamaan duidelijk dat dit een rode draad in mijn leven was waar ik niet omheen kon en uiteindelijk kwam het besef dat ik hier iets mee moest doen.

Ongeveer 35 jaar geleden kreeg ik een visioen waarin een prachtige, stralend witte gestalte op mij toetrad. Hij was in mijn beleving kolossaal groot, had een slank postuur, lange zilver-golvende haren tot op zijn middel en hij droeg een lange witte pij die breeduit in plooien over de grond lag. De hele verschijning spreidde een zo'n stralend wit uit dat het pijn deed aan mijn ogen. Uit zijn opengevouwen handen stroomde een krachtige bundel wit licht.
Deze energie drong diep bij mij naar binnen en omhulde mij tevens als een beschermende laag over mijn gehele lichaam. Op dat moment realiseerde ik mij dat mijn handen pijn deden. Ik keek naar mijn handen en zag daar nu dezelfde witte energie uitstromen……
Schoorvoetend begon ik nadien met magnetiseren en bouwde een eigen praktijk op. Tijdens de behandelingen kwamen er steeds meer boodschappen door voor de aanwezigen en zo kon ik wennen aan de energieën die daarmee gepaard gaan. Later kwam er ook informatie bij die voor mijzelf was bedoeld en van lieverlee kreeg ik steeds meer lessen. Deze lesperiode beslaat een aantal jaren waarin ik iedere week het nodige te verstouwen kreeg, maar ook uitstapjes mocht maken in de Wereld van de Wijsheid. 

Deze voorgaande periode is nodig geweest om te wennen aan de krachtige trilling die, via mijn wezen, door mijn lichaam gaat, want ik maak geen gebruik van de stoffelijke krachten, maar deze Kracht wordt via mijn wezensbewustzijn doorgegeven. Het betekent ook dat ik niet paranormaal begaafd ben, ik maak geen gebruik van de geestelijke zintuigen en ben afhankelijk van wat de Leraren doorgeven. 

Nadien kwam de opdracht om lesavonden te organiseren waarop de Leraren hun lessen konden geven aan mensen die hiernaar op zoek waren. Ook nu stond ik niet te juichen, maar ik begreep wel dat dit een gelegenheid was waar de Wereld van Wijsheid op wachtte om haar taak voortgang te doen vinden de leer van de geestelijke wetten te verspreiden.

Ondertussen bleef ik als vanouds iedere week Zijn lessen volgen die zowel over mijn persoonlijke situatie gingen, waardoor mijn kijk grote veranderingen doormaakte, als ook een verdere uitdieping behelsden over AL WAT IS.
Begin 2012 kondigden de Leraren een verdere uitbreiding aan. Het betekende dat de energie van de Wereld van de Wijsheid zich zodanig had verankerd in dit land dat een nieuwe onderverdeling van de werkzaamheden nodig was. Zij wezen ’n vijftal mensen aan die gezamenlijk een basis vormde en mijn uiteenlopende werkzaamheden overnamen. Nadien bleef voor mij het spoor over om als intermediair op te treden tijdens het geven van lezingen, geef ik als lid van de adviescommissie begeleiding aan de basisgroep en heb ik het op schrift stellen van de vele teksten op mij genomen.

***