Passage-School

Privacy-protocol St. Passage-school

Algemeen

De doelstelling van St. Passage-school is “het begeleiden van mensen op weg naar een groei van innerlijke bewustwording”. Om dit te bereiken worden samenkomsten en andere activiteiten georganiseerd en kunnen via de website lesboeken worden besteld. Hiertoe wordt er intensief samengewerkt tussen de medewerkers van de school. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers elkaar kunnen bereiken en dus elkaars NAW-gegevens, emailadressen en telefoonnummers kennen.

De gegevens worden niet langer bewaard dan functioneel of noodzakelijk is.

Bij het gebruik van persoonsgegevens van medewerkers wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt van de grondslag Toestemming. Dit niet alleen omdat dit de passende grondslag is, maar tevens omdat het de betrokkenheid bij en het bewust zijn van het belang van de AVG bevorderd.

De uitgebreide versie kunt u als PDF lezen door hier te klikken.