Passage-School

Doelstelling Passage-school 
Het begeleiden van mensen op weg naar een groei van innerlijke bewustwording. 

Toelichting 
Iedereen komt op een gegeven moment op een punt van bewustzijn waarbij het Weten de kennis overstijgt. 
Echter hoe zet je die stappen in deze ontwikkeling in de huidige kennismaatschappij. 
Passage-school begeleidt mensen die zich geroepen voelen de bijeenkomsten te volgen door het aanbieden van energie, lessen en daar­naast boeken als lesmateriaal. Deze drie vormen dragen bij aan een verdere bewustzijnsontwikkeling. 
De groei in bewustzijn is een individueel proces, waarbij ervaring en inzicht mensen verder helpen. 
Ieder individu heeft zijn eigen leerdoelen waarbij Passa­ge-school helpt die verder te ontwikkelen. 

Boeken als Wetmatigheden, Bewustzijn, Gedichten, De Ezel en de Klaproos en Wijsheden bieden handvatten om het persoon­lijke groeiproces te bevorderen. 

Het karakter van Passage-school is anders dan de huidige onderwijs vormen. 
Passage-school is voor iedereen toegankelijk waarbij een aantal essentiële kenmerken zijn:

*De lessen zijn vrijwillig te volgen en men kan instromen op het moment dat men zich uitgenodigd voelt.
*De inhoud van de lessen is gebaseerd op de aanwezige deelnemers.
*De lessen dragen bij aan de persoonlijke groei en bewustwording.
*De lessen brengen een verticale werking tot stand die nieuwe inzichten geven op wezensniveau.
*Er zijn diverse activiteiten waaraan men deel kan nemen als creatieve uiting, zoals kleinkunst en theater wat zich nog verder zal uitbreiden.