Passage-School

Themateksten laten u kennismaken met de kijk van de Leraren op onderwerpen waar u graag meer over wil weten. Deze informatie is meestal tijdens samenkomsten doorgegeven, maar er worden ook regelmatig teksten doorgegeven als de situatie daarom vraagt.

De Leraar geeft eerst een inleidend symbolisch beeld door, daarna volgt de uitleg van dit beeld. 

***