Passage-School

Wereld van de Wijsheid

Leraar: “De Wereld van de Wijsheid wordt voorgesteld als een grote zee en ieder wezen is een druppel van deze zee. In de Wereld van de Wijsheid is alles aanwezig, zowel de grofste als de fijnste trilling, want wij oordelen niet en staan hier niet met een waarschuwend vingertje klaar zoals in kerken vaak wel gebeurt en men zegt: ‘Dit is zonde en dat moeten wij afwijzen’. De wezens die een omweg maken en in contact staan met de donkere, zware energieën, zijn niet verloren voor de Wereld van de Wijsheid. Ook die wezens hebben een plekje en ook zij worden geholpen op het pad van bewustwording naar het licht toe.

Het is voor een mens heel moeilijk om zich een voorstelling te maken van de Wereld van de Wijsheid, vandaar ook dat wij altijd het symbool nemen van een groot zwembad, waarin u zowel het pierenbad vindt, het kikkerbad, het één-meterbad en het diepe bad. Als we naar het water in het pierenbad kijken, het eerste bad, dan is dat opgebouwd uit druppels en ieder wezen kunt u zien als een druppeltje van dat pierenbad. Alle wezens die de menselijke vorm hebben gekozen, vindt u terug in dat pierenbad. De mens onderweg zijnde naar een hoger bewustzijn, zal eerst dat pierenbad moeten leren kennen. Als hij volbewust is, en volbewust wil zeggen dat hij dat pierenbad kent, dan is hij zover om een overstap te maken naar het kikkerbad. Daar vindt hij weer allerlei nieuwe mogelijkheden, doet hij nieuwe ervaringen op om verder te gaan naar een nog groter bewustzijn.

***