Passage-School

Het Wezen

Het wezen is wie u werkelijk bent en bevat alle herinneringen en ervaringen die in de loop van de eeuwen zijn opgedaan. Het wezen wordt symbolisch voorgesteld als een druppel van de zee, van de Wereld van de Wijsheid.

Het wezensbewustzijn bestaat uit zilveren energie. Een mens moet gaan leren om contact te maken met zijn wezensbewustzijn door naar binnen te keren en aangeleerde beelden en regels los te laten. Hij komt hier lagen van zichzelf tegen waar lessen aan vastzitten en heeft hij dán de moed om te zeggen: ‘Wat zeggen deze lessen mij, wat moet ik hiervan leren?’ Dat is de opening naar uw wezen.

Het wezen is onderweg en wil leren, maar het pad dat het wezen wil volgen is vaak heel anders dan wat een mens via zijn denken krijgt aangereikt.

***