Passage-School

Open Gespreksavonden

Kriebelen er bij u ook vragen over het waarom en hoe,
wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe?

Bewustwording… is een ontdekkingsreis. 

koffertje

Als u hier graag eens over wilt praten of over iets dat u gelezen heeft op de
website of in een boek, dan bent u welkom op deze avonden die op diverse
plaatsen in het land worden gehouden.

We gaan met elkaar in gesprek over allerlei vragen die er leven als je
onderweg bent op je pad van bewustwording.
We vertellen u over de kijk van de Leraren, zoals wij die in de loop van de
jaren tijdens vele lesavonden en samenkomsten hebben geleerd en ervaren.

Ook nemen we soms een tekst uit een boek of een gedichtje erbij, om te
ontdekken wat ze voor ons kunnen betekenen. En wellicht nodigt een
‘symbolische denkhoed’ ons uit om in de spiegel te kijken.

Op onze website www.heteigenpad.nl vindt u meer informatie.

Wij beginnen om half acht, u bent van harte welkom!

  Anneke - Clementine - José - Laurens - Paula

 foto Anneke 2foto Clementine 5Foto Josfoto Laurens 2Foto Paula 

***